Logo

Bos-VakantieChalets te Bergen op Zoom

Contactgegevens:

Google Maps

Fam. J. Bos

in recreatiegebied "de Heide"

Bergen op Zoom

Tel. 0164-249706

Mob. 06-22738824

 

free WiFi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.bos-vakantiechalets.nl.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website www.bos-vakantiechalets
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij, de Fam. J. Bos, zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij kunnen helaas evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Bos-VakantieChalets.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie gebruiken
Bos-VakantieChalets.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bos-VakantieChalets.nl. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Bos-VakantieChalets.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

-Disclaimer-
Copyright © 2015 - www.Bos-VakantieChalets.nl - All rights reserved